Wybierz rodzaj egzaminu

SGH | Studia licencjackie

Test z Wiedzy o Przedsiębiorczości

SGH | Studia magisterskie

Sprawdzian kwalifikacyjny
test

SGH | Studia licencjackie

Test z Wiedzy o Przedsiębiorczości
exam

SGH | Studia magisterskie

Sprawdzian kwalifikacyjny