Wybierz rodzaj egzaminu

Test z Wiedzy o Przedsiębiorczości

SGH | Studia licencjackie

Test z Wiedzy o Przedsiębiorczości
Sprawdzian kwalifikacyjny na studia magisterskie na SGH

SGH | Studia magisterskie

Sprawdzian kwalifikacyjny
Test z Wiedzy o Przedsiębiorczości

SGH | Studia licencjackie

Test z Wiedzy o Przedsiębiorczości
Sprawdzian kwalifikacyjny na studia magisterskie na SGH

SGH | Studia magisterskie

Sprawdzian kwalifikacyjny