Test z wiedzy o przedsiębiorczości – zadania obliczeniowe – finanse przedsiębiorstwa

Test z wiedzy o przedsiębiorczości – zadania obliczeniowe 3/3 – finanse przedsiębiorstwa

W ostatnim artykule naszej serii poświęconej zadaniom liczeniowym na egzaminie wstępnym na SGH (test z wiedzy o przedsiębiorczości) przedstawiamy rozwiązania dwóch zadań związanych z tematem “finanse przedsiębiorstwa”. Pierwsze z nich będzie dotyczyło progu rentowności, natomiast drugie zysku netto przedsiębiorstwa.   Zadanie 1: Próg rentowności a finanse przedsiębiorstwa   Próg rentowności to określony moment w działalności…

Test z wiedzy o przedsiębiorczości – zadania obliczeniowe – opłacalność inwestycji, czyli metoda NPV

Test z wiedzy o przedsiębiorczości – zadania obliczeniowe 2/3 – opłacalność inwestycji, czyli metoda NPV

W drugim artykule naszej serii poświęconej zadaniom obliczeniowym na egzaminie wstępnym na SGH (test z wiedzy o przedsiębiorczości) przybliżymy Wam czym jest metoda NPV. Służy ona m.in. do określania opłacalności inwestycji dokonywanych w przedsiębiorstwach.   Metoda NPV – definicja Nazwa metody pochodzi od angielskiego sformułowania Net Present Value, czyli, w dosłownym tłumaczeniu, „wartość bieżąca netto”.…

Test z wiedzy o przedsiębiorczości – zadania obliczeniowe – równania popytu i podaży

Test z wiedzy o przedsiębiorczości – zadania obliczeniowe 1/3 – równania popytu i podaży

W związku z waszym entuzjastycznym przyjęciem naszej poprzedniej serii artykułów, która ukazywała po jednym zagadnieniu w ramach każdego działu tematycznego egzaminu wstępnego na SGH, postanowiliśmy przygotować kolejny cykl, tym razem poświęcony zadaniom matematycznym (równania popytu i podaży). Test z wiedzy o przedsiębiorczości, mimo że bazuje głównie na wiedzy teoretycznej, wymaga niekiedy uporania się z całkiem…

Test z wiedzy o przedsiębiorczości: Zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego

Test z wiedzy o przedsiębiorczości 5/5: Zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego

Nasz ostatni artykuł z serii przybliżającej przyszłym kandydatom na studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zagadnienia związane z egzaminem wstępnym (testem z przedsiębiorczości). Poświęciliśmy go piątemu działowi o nazwie „Zachowania przedsiębiorcze na rzecz środowiska lokalnego”. Temat, wydawałoby się, dość wąski i niezbyt wymagający, może mimo wszystko sprawić na teście niemało problemów. Po lekturze tego…

Test z wiedzy o przedsiębiorczości: Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie

Test z wiedzy o przedsiębiorczości 4/5: Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie

W czwartym artykule naszej serii tłumaczącej najtrudniejsze zagadnienia występujące na egzaminie wstępnym na studia licencjackie SGH (test z wiedzy o przedsiębiorczości) zajmiemy się jednym z tematów, które możecie napotkać w dziale „Zachowania przedsiębiorcze w przedsiębiorstwie”. Funkcjonowanie przedsiębiorstw to bardzo złożona materia, w której przeplatają się różne czynniki. Jeden z nich to kontekst prawny, związany chociażby…

Test z wiedzy o przedsiębiorczości: Przedsiębiorczość w rodzinie

Test z wiedzy o przedsiębiorczości 3/5: Przedsiębiorczość w rodzinie

Trzeci artykuł z serii poświęconej głównym obszarom tematycznym testu z wiedzy o przedsiębiorczości będzie stanowił omówienie jednego z zagadnień w ramach bloku „Przedsiębiorczość w rodzinie”. Konkretnie zajmiemy się decyzjami nabywców wyjaśnionymi w ramach tzw. teorii konsumenta.   Co wpływa na nasze decyzje zakupowe? Wstęp do tematu “przedsiębiorczość w rodzinie”       Na to pytanie…

Test z wiedzy o przedsiębiorczości: Makrouwarunkowania przedsiębiorczości

Test z wiedzy o przedsiębiorczości 2/5: Makrouwarunkowania przedsiębiorczości

W naszym poprzednim artykule z tej serii przytoczyliśmy jedno z najciekawszych zagadnień wchodzących w skład pierwszego bloku tematycznego, którego opanowanie jest niezbędne, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik z testu z wiedzy o przedsiębiorczości. Dzisiaj na warsztat weźmiemy drugi z nich, który wchodzi w skład zagadnienia “makrouwarunkowania przedsiębiorczości”, a w jego ramach konkretnie politykę pieniężną.    …

Test z wiedzy o przedsiębiorczości: Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości

SGH – Test z wiedzy o przedsiębiorczości 1/5: Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości

Już od kilku lat kandydaci na studia licencjackie na SGH co roku podchodzą do egzaminu wstępnego o nazwie „test z wiedzy o przedsiębiorczości” – tak będzie i w tym roku. Do zdobycia jest aż 100 punktów! Test wpływa na sukces w rekrutacji na równi z maturą rozszerzoną np. z matematyki czy angielskiego. Jednocześnie, jak podkreśla…