EduFactory Academy of Skills - ankieta informacyjna

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z EduFactory. W celu przygotowania oferty szkoleń Academy of Skills prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety informacyjnej. Dzięki temu będziemy mogli dostosować program zajęć, spełniający Państwa oczekiwania. Po wybraniu pierwszych czterech szkoleń (Excel, VBA w Excelu, SQL w pracy biurowej i Język angielski) pojawi się bardziej szczegółowa ankieta precyzująca Państwa obszary zainteresowań.

Krótko o szkoleniach:

MS Excel
Szkolenie z obsługi najważniejszego narzędzia biurowego, niezbędnego na wielu stanowiskach w rożnych branżach

VBA w Excelu
Nauka wykorzystania języka Visual Basic w programie MS Excel. Dzięki VBA możliwa jest automatyzacja powtarzalnych zadań w Excelu przy wykorzystaniu makr. Pozwala to na wykorzystanie gotowych procedur możliwych do wykorzystania w codziennej pracy, co zwiększa efektywność wykonywanych zadań i pozwala zaoszczędzić czas.

SQL w pracy biurowej
SQL (Structured Query Language) to uniwersalny język zapytań do baz danych, będących obecnie powszechnym standardem przechowywania informacji. Uczestnicy szkolenia poznają zarówno niezbędne zasady teoretyczne jak i opanują tworzenie zapytań w języku SQL. Przyswojone umiejętności pozwolą nie tylko na korzystanie z gotowych baz danych, ale także na ich samodzielne tworzenie i modyfikowanie przy wykorzystaniu systemu bazodanowego Microsoft Access i środowiska MS SQL Server.

  Imię: Instytucja/Firma: Jaki rodzaj szkolenia Pana/Panią interesuje? Excel VBA w Excelu SQL w pracy biurowej Język angielski Język R Statystyka i analiza decyzji Podstawy programowania Programowanie: Python Programowanie: Java Programowanie: C++
  Szkolenie MS Excel Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoją znajomość programu MS Excel? Do jakich zadań najczęściej wykorzystuje Pan/Pani MS Excel? Jakie tematy Pana/Panią interesują? Wprowadzanie i edycja danych, formatowanie, modyfikacja arkusza Podstawowe działania i funkcje, blokowanie komórek Ustawienia wydruku arkusza i ochrona plików Podstawy analizy danych, importowanie danych, importowanie plików tekstowych Zaawansowane funkcje: matematyczne, logiczne, tekstowe, czasowe Tabele i wykresy przestawne Połączenia zewnętrzne i wewnętrzne, połączenia z bazami danych Zaawansowane formuły, łączenie i zagnieżdżanie formuł
  Szkolenie VBA w Excelu Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje umiejętności wykorzystania VBA w Excelu? Do jakich zadań najczęściej wykorzystuje Pan/Pani lub planuje wykorzystywać VBA? Jakie tematy Pana/Panią interesują? Wprowadzenie do VBA, nagrywanie podstawowych makr Excelowe formuły w VBA, personalizacja arkusza, tworzenie userforms Funkcje, obsługa błędów i modyfikacja danych Okna dialogowe Tablice danych i tabele przestawne Automatyzacja wysyłania maili z wykorzystaniem MS Outlook Tworzenie uniwersalnych makr
  Szkolenie SQL w pracy biurowej Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje umiejętności korzystania z relacyjnych baz danych? Do jakich zadań najczęściej wykorzystuje Pan/Pani lub planuje wykorzystywać relacyjne bazy danych? Jakie tematy Pana/Panią interesują? Wprowadzenie do baz danych i relacyjne modele Diagramy związków encji Operatory i funkcje DML i DDL Podzapytania SQL Administracja baz danych
  Język angielski Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swój poziom znajomości języka angielskiego? Czego Pan/Pani oczekuje po lekcjach języka angielskiego?
  Miejsce na dodatkowe uwagi/sugestie/wyjaśnienia