Test z wiedzy o przedsiębiorczości – zadania obliczeniowe 3/3 – finanse przedsiębiorstwa

W ostatnim artykule naszej serii poświęconej zadaniom liczeniowym na egzaminie wstępnym na SGH (test z wiedzy o przedsiębiorczości) przedstawiamy rozwiązania dwóch zadań związanych z finansami przedsiębiorstwa. Pierwsze z nich będzie dotyczyło progu rentowności, natomiast drugie zysku netto przedsiębiorstwa. Zadanie 1: Próg rentowności Próg rentowności to określony moment w działalności przedsiębiorstwa, kiedy to przychody ze sprzedaży…