Test z wiedzy o przedsiębiorczości – zadania obliczeniowe 1/3 – równania popytu i podaży

W związku z waszym entuzjastycznym przyjęciem naszej poprzedniej serii artykułów, która ukazywała po jednym zagadnieniu w ramach każdego działu tematycznego egzaminu wstępnego na SGH, postanowiliśmy przygotować kolejny cykl, tym razem poświęcony zadaniom matematycznym (równania popytu i podaży). Test z wiedzy o przedsiębiorczości, mimo że bazuje głównie na wiedzy teoretycznej, wymaga niekiedy uporania się z całkiem…