Test z wiedzy o przedsiębiorczości: Makrouwarunkowania przedsiębiorczości

Test z wiedzy o przedsiębiorczości 2/5: Makrouwarunkowania przedsiębiorczości

W naszym poprzednim artykule z tej serii przytoczyliśmy jedno z najciekawszych zagadnień wchodzących w skład pierwszego bloku tematycznego, którego opanowanie jest niezbędne, aby uzyskać satysfakcjonujący wynik z testu z wiedzy o przedsiębiorczości. Dzisiaj na warsztat weźmiemy drugi z nich, który wchodzi w skład zagadnienia “makrouwarunkowania przedsiębiorczości”, a w jego ramach konkretnie politykę pieniężną.    …