Test z wiedzy o przedsiębiorczości SGH

SGH – Test z wiedzy o przedsiębiorczości 1/5: Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości

Już od kilku lat kandydaci na studia licencjackie na SGH co roku podchodzą do egzaminu wstępnego o nazwie „test z wiedzy o przedsiębiorczości” – tak będzie i w tym roku. Do zdobycia jest aż 100 punktów! Test wpływa na sukces w rekrutacji na równi z maturą rozszerzoną np. z matematyki czy angielskiego. Jednocześnie, jak podkreśla…